fbpx

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

INFORMÁCIA O PODPORENOM PROJEKTE

Výrobnotechnické zariadenie pre výrobu interiérových stavebno-stolárskych konštrukcií

Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Vrútocká 256, 038 52 Sučany

Názov projektu: Výrobnotechnické zariadenie pre výrobu interiérových stavebno-stolárskych konštrukcií

Stručný opis projektu: Cieľom podporeného projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KORADOOR, s.r.o. prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie na výrobu dverí a zárubní. Vďaka realizácii projektu má spoločnosť k dispozícii komplexnú, vysoko kvalitnú inovatívnu technológiu, ktorá jej umožní zefektívniť výrobu znížením energetickej náročnosti, výrazným znížením jednotlivých pracovných úkonov a skrátením výrobných časov a zároveň jej dovolí vyrábať kvalitnejšie výrobky, čím si spoločnosť výrazne posilní svoje postavenie na domácom trhu a zvýši svoju konkurencieschopnosť.

Názov a sídlo prijímateľa: KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2014

Dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015

Výška poskytnutého príspevku: 1 041 060,00 EUR

Poskytovateľ:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.economy.gov.sk
www.siea.gov.sk

UŽ VÁM NEUNIKNE ŽIADNA NOVINKA

Pravidelne aktualizujeme portfólio novými realizáciami a blog prínosnými článkami.
Chcete aby sa dostali až k Vám? Stačí sa prihlásiť k odberu.

ZAUJALI SME VÁS?
KONTAKTUJTE NÁS